Posted on

Thai Name : นกแต้วแล้วธรรมดา  
Common Name : Blue-winged Pitta
Scientific Name : Pitta moluccensis

ขนาด : 18-20.5 ซม.
ลักษณะ : ตัวผู้และตัวเมียเหมือนกัน หัวดำ คิ้วกว้างสีน้ำตาลแกมส้ม คอขาว ลำตัวด้านบนเขียว หัวไหล่และตะโพกสีฟ้าสด ขนปีกบินดำมีแถบขาวเป็นวงใหญ่เห็นชัดขณะบิน ลำตัวด้านล่างน้ำตาลเหลือง กลางท้องถึงก้นแดง เสียงร้อง แหลม ฟังคล้าย “แต้วแล้ว” หรือ “กอหลอ”
พฤติกรรม : มักพบโดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ กระโดดหากินบนพื้นดิน
ถิ่นอาศัย : ป่าโปร่ง ป่าไผ่ ช่วงอพยพพบตามสวนผลไม้ สวนสาธารณะ และป่าชายเลน
สถานภาพ : นกอพยพมาทำรังวางไข่ พบบ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพผ่าน พบไม่บ่อย พบรายงานแรกเป็นซากนกตายบริเวณบ้านพักศูนย์แพทย์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 และรายงานที่ 2 ที่คณะศึกษาศาสตร์ช่วงวันที่ 1 – 5 เมษายน 2563 จำนวน 1 ตัว

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *