Posted on

Thai Name : นกแซวสวรรค์หัวดำ  
Common Name : Amur Paradise-flycatcher
Scientific Name : Terpsiphone incei

ขนาด : 19.5-23.5 ซม.
ลักษณะ : ตัวผู้ชุดขนสีน้ำตาลแดง หัวดำเข้มตัดกับอกสีเทาชัดเจน หางยาวมากอาจเกิน 27 ซม. ลำตัวด้านบน ปีก หางน้ำตาลเข้ม ตัวผู้ชุดขนสีขาว หัวดำ ขนลำตัวสี แยกได้ยากในธรรมชาติกับนกแซวสวรรค์ ตัวเมีย หางสั้น หัวดำ ขนลำตัวสีน้ำตาลแดงเข้ม
พฤติกรรม : มักพบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ หากินโดยการบินโฉบจับแมลงกลางอากาศตามเรือนยอดต้นไม้หรือในร่มเงาของต้นไม้
ถิ่นอาศัย : ป่าดิบ ป่าโปร่ง ช่วงอพยพพบในหลายสภาพป่า ที่ราบถึงความสูง 1,500 ม.
สถานภาพ : นกอพยพ พบค่อนข้างบ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพผ่าน พบไม่บ่อย พบในพื้นที่ป่าเต็งรัง และอุทยานเกษตร

ภาพถ่าย ณ อุทยานเกษตร มข. เมื่อวันที่ 16 กันยาน 2562

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์