Posted on

Thai Name : นกแซงแซวหางปลา  
Common Name : Black Drongo
Scientific Name : Dicrurus macrocercus

ขนาด : 27-28.5 ซม.
ลักษณะ : ขนลำตัวดำเหลือบน้ำเงินเล็กน้อย หางแฉกลึก บางครั้งมีจุดขาวที่หัว นกวัยอ่อน อกเทาเข้ม แซมสีขาวที่ท้องและตะโพก เสียงร้อง “ชี๊ก-ชี้ก-ชี้ก” แหลมดังต่อกัน
พฤติกรรม : มักพบเกาะอยู่ตามสายไฟหรือตอไม้เพื่อคอยบินโฉบจับแมลง และยังชอบหากินรวมกับฝูงวัวควาย เพื่อจับแมลงที่ตกใจหนีขึ้นมาขณะวัวควายเดินย่ำ เป็นนกแซงแซวที่พบบ่อยตามที่โล่ง
ถิ่นอาศัย : ทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ช่วงย้ายถิ่นอาจพบได้ถึงความสูง 1,220 ม. ส่วนใหญ่พบในที่ราบ
สถานภาพ : นกอพยพ พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพ พบบ่อยมาก พบได้ทั่วไป

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *