Posted on

Thai Name : นกแซงแซวสีเทา
Common Name : Ashy Drongo
Scientific name : Dicrurus leucophaeus

ขนาด : 22.5-29 ซม.
ลักษณะ : รูปร่างคล้ายนกแซงแซวหางปลามาก แต่หางแฉกไม่ลึกเท่า สีเทาเข้มเกือบดำ หน้าสีเข้มกว่า ชนิดย่อยอพยพ leucogenis สีเทาอ่อน หน้าผากดำ หน้าและก้นขาว ชนิดย่อย salangensis สีเทาเข้มกว่า leucogenis แต่หน้าขาวน้อยกว่า เสียงร้อง ก้องดัง “ติ๊ก-วู่-วิต ติ๊ก-วู่-วิต” และแหบ “แอช-แอช”
พฤติกรรม : มักพบเกาะอยู่ตามปลายกิ่งไม้โล่งๆ เพื่อมองหาแมลง เมื่อพบแล้วจะบินออกไปไล่จับกลางอากาศอย่างรวดเร็ว ส่งเสียงร้องได้หลายแบบ
ถิ่นอาศัย : ชายป่า ป่าโปร่ง ที่ราบถึงความสูง 2,565 ม. ช่วงอพยพพบในสวนสาธารณะ สวนผลไม้
สถานภาพ : นกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพ พบบ่อย พบได้ทั่วไป

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *