Posted on

Thai Name : นกเอี้ยงหงอน 
Common Name : White-vented Myna
Scientific Name :  Acridotheres grandis
Family Sturnidae : Starlings

ขนาด : 24.5-27.5 ซม.
ลักษณะ : ปากเหลือง ขนลำตัวดำ ตาน้ำตาลเข้มเกือบดำ หน้าผากมีหงอนยาวตั้งเด่นชัด ปีกมีแถบขาวเป็นวงใหญ่เห็นชัดเจนขณะบิน ก้นขาว แข้งและตีนเหลือง นกวัยอ่อน หงอนสั้น ขนลำตัวแกมน้ำตาล เสียงร้อง “แซ็ก-แซ็ก”
พฤติกรรม : ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและส่งเสียงดังเสมอ โดยเฉพาะเมื่อเกาะนอนรวมกันตอนเย็น เสียงร้องห้าวดังต่อกันและร้องเสียงแหลมต่อกันด้วย นอกจากนี้ยังปรับตัวเข้ามาอาศัยในเมืองได้ดี และมักพบหากินอยู่ตามฝูงวัวควาย
ถิ่นอาศัย : พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปิดโล่งใกล้ชุมชนเมือง
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก พบได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์