Posted on

Thai Name : นกเอี้ยงสาริกา
Common Name : Common Myna
Scientific Name : Acridotheres tristis
Family Sturnidae : Starlings

ขนาด : 24.5-27 ซม.
ลักษณะ : หัวและอกดำแกมน้ำตาล ปากและหนังรอบตาเหลือง ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม กลางท้องและก้นขาว ขณะบินเห็นขนปีกดำใต้ปีกขาว ปีกบนมีแถบขาวเป็นวงใหญ่ แข้งและตีนเหลือง นกวัยอ่อน หัวและอกน้ำตาล บางตัวหัวอาจไม่มีขน เห็นแต่หนังเปลือยสีเหลือง เสียงร้อง “แซ็ก-แซ็ก”
พฤติกรรม : เป็นนกเอี้ยงที่สามารถปรับตัวเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองได้ดี พบเดินและกระโดดหากินตามริมถนน กินอาหารได้หลายอย่าง รวมทั้งเศษอาหารของคนชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและส่งเสียงดัง ร้องเสียงห้าวและเสียงแหลมสลับกัน
ถิ่นอาศัย : พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปิดโล่งต่าง ๆ แหล่งชุมชน ที่ราบถึงความสูง 1,520 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก พบได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์