Posted on

Thai Name : นกเอี้ยงถ้ำ
Common Name : Blue Whistlingthrush
Scientific Name : Myophonus caeruleus
Family : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers)

ขนาด : 30.5-35 ซม.
ลักษณะ : ลำตัวหนาใหญ่ ปากใหญ่สีเหลือง ขนลำตัวม่วงแกมน้ำเงิน แซมด้วยจุดเหลือบม่วงน้ำเงินเป็นมันวาว ชนิดย่อย caeruleus (อพยพ) ปากดำ นกวัยอ่อน ขนลำตัวสีคล้ำกว่า ไม่มีจุดวาวน้ำเงิน ปากดำ มุมปากสีเหลืองซีด เสียงร้อง “อี้วอี้” แหลมยาว และ “อิ่ตต” แหลมแต่สั่นเล็กน้อยคล้ายเสียงนกกางเขนน้ำ
พฤติกรรม : ชอบอาศัยอยู่ตามที่ร่มครึ้มริมน้ำ โดยเฉพาะบริเวณน้ำตกและแถวปากถ้ำ มักพบกระโดดหากินตามพื้นดินและซอกหิน ชอบกินหนอนและหอยทาก หากถูกรบกวนจะหลบหายไปในที่รกทึบ
ถิ่นอาศัย : ป่าดิบ ที่ราบถึงความสูง 2,656 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพ หายาก พบในป่าเต็งรัง โดยกล้องดักถ่าย ของนักศึกษาทำโครงงานวิจัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : กล้องดักถ่ายในรายวิชาโครงการวิจัยของนายกษิเดช แก้วก่า