Posted on

Thai Name : นกเด้าลมหัวเหลือง  
Common Name : Citrine Wagtail
Scientific NameMotacilla citreola
Family : Motacillidae (Wagtails, Pipits)

ขนาด : 18-19 ซม.
ลักษณะ : คล้ายนกเด้าลมเหลืองตัวเมีย แต่หัวตาและคิ้วเหลืองเด่นชัด หน้าคล้ำอาจมีแถบหนวด    สีเข้ม คอและอกแกมเหลือง กระหม่อม ท้ายทอย และหลังเทา ปีกดำมีแถบปีกขาว อกและลำตัวด้านล่างขาวแกมเทา ก้นขาว ตัวผู้ชุดขนผสมพันธุ์ หัวและลำตัวด้านล่างเหลืองสดใส ก้นขาว หลังตอนบนและข้างอกดำ แถบปีกขาวชัดเจน เสียงร้อง “ชี้ฟ-ชี้ฟ”
พฤติกรรม : มักพบเดินอยู่ตามพื้นที่โล่งใกล้แหล่งน้ำ ชอบหากินตามบริเวณที่ชื้นแฉะมากกว่านกเด้าลมชนิดอื่น
ถิ่นอาศัย : ริมแม่น้ำใหญ่ ทะเลสาบ ทุ่งนา และพื้นที่ชุ่มน้ำต่าง ๆ ที่ราบถึงความสูง 450 ม.
สถานภาพ : นกอพยพ พบไม่บ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพ พบไม่บ่อย พบที่บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อประมง

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์