Posted on

Thai Name : นกเดินดงหัวสีส้ม
Common Name : Orange-headed Thrush
Scientific Name : Geokichla citrine
Family Turdidae : Thrushes

ขนาด :  20.5-23.5 ซม.
ลักษณะ :  ตัวผู้ หัวและลำตัวด้านล่างสีส้ม ก้นขาว ลำตัวด้านบนเทาแกมฟ้า ตัวเมีย สีจางกว่าเล็กน้อย ลำตัวด้านบนและปีกเทาแกมเขียว หลังตามีแถบสีคล้ำ มีแถบขาวเล็กๆ ใกล้หัวปีก เสียงร้อง “ติติติติ…” และเป็นท่วงทำนองไพเราะ
พฤติกรรม :  มักพบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ หากินตามพื้นดิน ชอบหลบซ่อนตัวอยู่บนกิ่งไม้ไม่สูงนัก
ถิ่นอาศัย :   ป่าดิบ ชายป่า ช่วงอพยพอาจพบตามสวนผลไม้ สวนสาธารณะ ที่ราบถึงความสูง 1,525 ม. ส่วนใหญ่พบหากินบนพื้น 
สถานภาพ :   นกประจำถิ่นและนกอพยพ พบไม่บ่อย หรือพบบ่อยในบางแห่ง
การพบใน ม.ขอนแก่น :   นกอพยพ พบไม่บ่อย พบในพื้นที่ป่าเต็งรัง

ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์