Posted on

Thai Name : นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง  
Common Name : Spotted Dove
Scientific Name : Spilopelia chinensis

ขนาด : 30-31 ซม.
ลักษณะ : หัวเทา คอและลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลแกมม่วง คอด้านหลังมีแถบดำและมีจุดสีขาวกระจายเห็นชัด ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลมีลายขีดสีดำ หน้าอกและท้องตอนบนสีน้ำตาลอมแดง ใต้หางสีขาว ขาและนิ้วเท้าสีแดง เสียงร้อง ขัน “คู-ครู-ครู” ไพเราะชวนฟัง
พฤติกรรม : มักพบเดินจิกกินเมล็ดพืชตามพื้นเป็นฝูงเล็กๆ และชอบเกาะตามต้นไม้หรือสายไฟริมถนน
ถิ่นอาศัย : พื้นที่เกษตรกรรม สวน แหล่งชุมชน ชายป่า และพื้นที่เปิดโล่งต่าง ๆ ที่ราบ ถึงความสูง 2,040 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก พบได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์