Posted on

Thai Name : นกอีโก้ง  
Common Name : Grey-headed Swamphen   
Scientific Name : Porphyrio porphyrio

ขนาด : 38.5-42 ซม.
ลักษณะ : หัวและลำตัวสีน้ำเงินแกมม่วง ปากอวบใหญ่สีแดง โคนสันปากมีกระบังสีแดงสด นกวัยอ่อน สีคล้ำกว่า ปากดำ
พฤติกรรม : มักพบหากินเป็นฝูงริมน้ำหรือตามกอพืชน้ำ ชอบกระดกหางสีขาวตลอดเวลา กินส่วนต่างๆ ของพืชน้ำเป็นอาหาร โดยใช้ตีนช่วยจับอาหารขึ้นมาจิกกิน
ถิ่นอาศัย : แหล่งน้ำจืดและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพืชน้ำปกคลุม ส่วนใหญ่พบในที่ราบ แต่ก็พบได้ถึงความสูง 1,000 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อยในบางพื้นที่
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก พบทำรังวางไข่ในพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อประมง และบึงสีฐาน

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์