Posted on

Thai Name : นกอีแพรดแถบอกดำ  
Common Name : Malaysian Pied Fantail
Scientific Name : Rhipidura javanica

ขนาด : 17.5-19.5 ซม.
ลักษณะ : ลำตัวด้านบนดำ หลังแกมน้ำตาล คิ้วสั้นและบางสีขาว คอและลำตัวด้านล่างขาว มีแถบกว้างสีดำพาดอก หางดำปลายขาว เสียงร้อง “ชิ่ว-วี้ด ชิ่ว-วี้ด ชิ่ว-วี้ด” แหลมไส
พฤติกรรม : มักพบตามลำพังหรือเป็นคู่กระโดดหากินไปตามต้นไม้ ไม่ค่อยอยู่นิ่ง พร้อมทั้งขยับปีกและแพนหางเสมอ และชอบบินไล่กันด้วย เป็นนกอีแพรดที่พบได้บ่อยที่สุด โดยเฉพาะตามสวนหย่อมรอบบ้านและชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ำ
ถิ่นอาศัย : ป่าชายเลน สวนสาธารณะ แหล่งชุมชนในที่ราบ
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก พบได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัยเด็ก

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์