Posted on

Thai Name : นกอีแจว  
Common Name : Pheasant-tailed Jacana
Scientific name : Hydrophasianus chirurgus

ขนาด : 29-31.5 ซม.
ลักษณะ : หน้าผากถึงท้ายทอยน้ำตาลเข้ม หน้าและคอขาวมีแถบตาลากยาวต่อเนื่องมาถึงแถบอกสีดำระหว่างแถบข้างคอและท้ายทอยเหลือง ลำตัวด้านบนน้ำตาล ลำตัวด้านล่างขาว หางดำ แต่ขณะบินเห็นปีกขาวปลายปีกดำ ชุดขนผสมพันธุ์ หัวและหน้าขาว กระหม่อมดำต่อเนื่องกับเส้นข้างคอ ลำตัวด้านบนและด้านล่างดำแกมน้ำตาล ตัดกับแถบปีกขาว หางยาวขึ้นอย่างน้อย 25 ซม. เสียงร้อง “แจ๊ว-แจ๊ว” ดังกังวาน
พฤติกรรม : เดินหากินบนพืชน้ำที่ลอยกลางน้ำ นิ้วตีนยาวช่วยพยุงไม่ให้จมน้ำ ขณะเดินจะขยับและยกปีกสูงขึ้น
ถิ่นอาศัย : แหล่งน้ำจืดที่มีพืชน้ำ
สถานภาพ : นกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อยเฉพาะบางพื้นที่
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบบ่อย พบเดินหากินบนพืชน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย