Posted on

Thai Name : นกอีวาบตั๊กแตน
Common Name : Plaintive Cuckoo
Scientific Name : Cacomantis merulinus
Family Cuculidae : Cuckoos

ขนาด : 22 ซม.
ลักษณะ : หัว คอ สีเทา หลังและปีกสีเทาเข้มเกือบดำ หางด้านบนสีดำ ขอบโคนหางและขอบปลายหางมีลายประสีขาวแทรก ท้องสีน้ำตาลแดง นกวัยอ่อน หลัง ปีก และหางสีน้ำตาลแดงสลับกับลายเกล็ดสีน้ำตาลเข้ม อก ท้อง และก้นสีจางมีลายเกล็ดละเอียดสีเทาเข้มกระจาย เสียงร้องตัวผู้ “ปี๊-ปี๊ปี๊ปี๊-ปี๊-ปี๊ปี๊ปี๊ปี๊” ลากเสียงแหลมคล้ายผิวปาก
พฤติกรรม : มักพบเกาะเด่นตามต้นไม้โปร่งๆ ชอบกินบุ้งเป็นอาหาร โดยคาบไปถูกับกิ่งไม้ให้ขนคันหลุดร่วมหมดแล้วจึงกิน
ถิ่นอาศัย : สวน พื้นที่เปิดโล่ง และพื้นที่เกษตรกรรม ที่ราบถึงความสูง 1,800 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบค่อนข้างบ่อย พบได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์