Posted on

Thai Name : นกหัวโตทรายใหญ่  
Common Name : Greater Sand Plover
Scientific Name : Charadrius leschenaultii

ขนาด : 22-25 ซม.
ลักษณะ : คล้ายนกหัวโตทรายเล็ก แต่ขนาดใหญ่และปากยาวกว่า ขายาวกว่า ความยาวน่องใกล้เคียงกับแข้ง ขามักสีเหลืองหรือแกมเขียว ตัวผู้ชุดขนผสมพันธุ์ คล้ายนกหัวโตทรายเล็ก แต่หน้าผากมีแถบขาว แถบคาดอกสีส้มแกมน้ำตาลแคบกว่าและด้านบนไม่มีเส้นดำคาด ตัวเมียชุดขนผสมพันธุ์ คล้ายชุดขนนอกฤดูผสมพันธุ์ แต่อกมีแถบน้ำตาลแกมส้มจางๆ  เสียงร้อง “ปริ๊ด”  
พฤติกรรม : หากินปะปนกับนกหัวโตและนกชายเลนอื่นๆ เดินและวิ่งไปตามพื้นเลนแล้วหยุดเป็นระยะเพื่อจิกกินอาหาร
ถิ่นอาศัย : หาดทราย หาดโคลน นาเกลือ นากุ้งริมฝั่งทะเล อาจพบตามริมแหล่งน้ำในแผ่นดิน มักพบรวมฝูงกับนกหัวโตทรายเล็ก แต่จำนวนน้อยกว่า
สถานภาพ : นกอพยพ พบค่อนข้างบ่อยบางพื้นที่
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพ พบไม่บ่อย พบในบ่อบำบัดน้ำเสีย

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์