Posted on

Thai Name : นกยางไฟธรรมดา
Common Name : Cinnamon Bittern
Scientific Name : Ixobrychus cinnamomeus

ขนาด : 38-41 ซม.
ลักษณะ : ตัวผู้ ขนลำตัวน้ำตาลแดงสด คอด้านหน้าและลำตัวด้านล่างสีอ่อนกว่า ข้างคอมีแถบขาว ตัวเมีย หลังและลำตัวด้านบนมีลายจุดจากขอบขนสีน้ำตาลอ่อน ลำตัวด้านล่างน้ำตาลอ่อน คอถึงอกมีขีดประสีน้ำตาลเข้ม นกวัยอ่อน คล้ายตัวเมีย แต่ขนลำตัวสีคล้ำกว่า ลายประที่คอและอกดำ เสียงร้อง “อั้ด-อั้ด-อั้ด”
พฤติกรรม : ชอบซ่อนตัวรอตามกอพืชสูงๆ หรือกอหญ้าริมน้ำ พรางตัวโดยเกาะนิ่งและยืดคอชี้ปากตั้งขึ้น สีสันกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจนมองเห็นตัวได้ยาก มักพบเวลาบินขึ้นก่อนจะพุ่งหายลงไปอีกครั้ง
ถิ่นอาศัย : ทุ่งนาและแหล่งน้ำจืดที่มีพืชน้ำหนาแน่น ส่วนใหญ่พบในระดับต่ำ ช่วงอพยพพบถึงความสูง 1,830 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่น และนกอพยพ พบบ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : พบอพยพมาทำรังวางไข่ พบบ่อย พบที่บ่อประมง, บ่อบำบัดน้ำเสีย และอุทยานเกษตร

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์