Posted on

Thai Name : นกยางเปีย
Common Name : Little Egret
Scientific name : Egretta garzetta

ขนาด : 55-65 ซม.
ลักษณะ : ปากดำ หนังหน้าสีเทาหรือเขียวแกมเหลือง ขาดำ ตีนเหลือง ชุดขนผสมพันธุ์ หนังหน้าชมพูแกมแดง ท้ายทอยมีขนเปียยาว 1 คู่ อกและหลังมีขนเจ้าชู้ยาวเด่นชัด ขาดำสนิท ตีนสีเหลืองส้ม นกวัยอ่อน ขาเทาเข้ม โคนปากและหน้าเทา เสียงร้อง “คร้าก” หรือ “อ้าก”
พฤติกรรม : ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงราว 8-15 ตัว หรือใหญ่กว่านี้ แต่ในเวลาหากินจะหากินอยู่ห่างๆ กัน บางตัวอาจแยกออกไปหากินโดดเดี่ยว หากินใกล้แหล่งน้ำเป็นหลัก อาจพบเดินหากินบริเวณแอ่งที่มีน้ำขังอยู่บ้าง กินกุ้งปลาเป็นอาหาร
ถิ่นอาศัย : ทุ่งนาและพื้นที่ชุ่มน้ำต่าง ๆ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
สถานภาพ : นกอพยพ พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพ พบบ่อยมาก พบที่บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อประมง บึงสีฐาน มักพบบินจับปลามากกว่านกยางชนิดอื่น

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์