Posted on

Thai Name : นกยอดหญ้าสีดำ, นกขี้หมา 
Common Name : Pied Bushchat
Scientific NameSaxicola caprata
Family : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers)

ขนาด : 14 ซม.
ลักษณะ : ตัวผู้ ลำตัวและหางดำ แถบปีกและตะโพกขาว เห็นชัดขณะบิน ตัวเมีย ลำตัวน้ำตาลเข้มมีลายขีดสีคล้ำที่อกและหลัง ตะโพกน้ำตาลแดง เสียงร้อง “แช้ก-แช้ก”
พฤติกรรม : ชอบเกาะอยู่ตามเสารั้วหรือกิ่งไม้ในที่โล่ง โดยเกาะตัวตรงขยับปีกและหางเห็นแถบสีขาวตัดกับปีกสีดำชัดเจน
ถิ่นอาศัย : ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตรกรรมเปิดโล่งที่ราบถึงความสูง 1,600 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบค่อนข้างบ่อย พบในพื้นที่อุทยานเกษตร และบ่อบำบัดน้ำเสีย

ตัวผู้

ตัวเมีย

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์