Posted on

Thai Name : นกพริก  
Common Name : Bronze-winged Jacana
Scientific Name : Metopidius indicus

ขนาด : 27-30 ซม.
ลักษณะ : ขาและนิ้วตีนยาว ปากสีเหลือง โคนปากบนมีแต้มสีแดง หน้าผากมีแผ่นหนังสีเทา หัว คอ ละลำตัวด้านล่างสีดำเหลือบ มีแถบสีขาวเหนือตามาถึงท้ายทอย หลังและปีกสีทองเหลือง ตะโพกและโคนหางด้านล่างสีน้ำตาลแดงคล้ำ ขาสี เสียงร้อง “จิ๊ก-จิ๊ก” มักร้องดังติดกันถี่ๆ
พฤติกรรม : เดินหากินบนพืชน้ำที่ลอยกลางน้ำ นิ้วตีนยาวช่วยพยุงไม่ให้จมน้ำ
ถิ่นอาศัย : หนองบึง และแหล่งน้ำจืดที่มีพืชน้ำ
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบไม่บ่อย พบเดินหากินบนพืชน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์