Posted on

Thai Name : นกพญาไฟสีเทา  
Common Name : Ashy Minivet
Scientific Name : Pericrocotus divaricatus

ขนาด : 18.5-20 ซม.
ลักษณะ : ลำตัวเพรียวยาว ปากแหลมตรงสั้นสีดำ ขาสีเทา ขนหางด้านนอกสีขาว ตัวผู้ หน้าผากสีขาว หัวตา กระหม่อม และท้ายทอยสีดำ ลำตัวด้านบนสีเทา ปีกและหางสีดำ ลำตัวด้านล่างสีขาว ตัวเมีย หน้าผากเป็นเส้นแคบๆ สีขาว กระหม่อม ท้ายทอย และลำตัวด้านบนสีเทา ปีกสีเทาเข้ม ลำตัวด้านล่างสีขาว หางสีดำ เสียงร้อง “ชู่-ดี้ ชู่-ดี-ดี ชู่-ดี-ดี”
พฤติกรรม : มักพบบินเป็นกลุ่มเล็กๆ ชอบหากินตามต้นไม้บริเวณกลางลำตันขึ้นไปถึงเรือนยอด กระโดดและบินไปเรื่อยๆ ไม่ค่อยหยุดนิ่ง
ถิ่นอาศัย : ป่าดิบ ป่าโปร่ง ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,200 ม.
สถานภาพ : นกอพยพ พบไม่บ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพ พบบ่อย พบได้ทั่วไปในบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์