Posted on

Thai Name : นกพงคิ้วดำ  
Common Name : Black-browed Reed Warbler
Scientific Name : Acrocephalus bistrigiceps
Family Acrocephalidae : Reed Warblers

ขนาด : 13.5-14 ซม.
ลักษณะ : คิ้วยาวสีน้ำตาลแกมเหลือง มีแถบข้างหัวเหนือคิ้วดำชัดเจนและกว้างกว่านกน้ำชนิดอื่นๆ หัวและลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทาหรือแกมเขียว ตะโพกแกมน้ำตาลแดงกว่าส่วนอื่น ลำตัวด้านล่างขาว มีสีน้ำตาลแกมเหลืองที่อกและสีข้าง เสียงร้อง “ชุค-ชุค-ชุค”
พฤติกรรม : ชอบกระโดดหากินตามลำพังอยู่ในพงหญ้าหรือกอพืชรกๆ โดยเฉพาะบริเวณใกล้น้ำ
ถิ่นอาศัย : ดงหญ้าสูงในพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่เกษตรกรรม ป่าละเมาะใกล้น้ำ ที่ราบถึงความสูง 800 ม.
สถานภาพ : นกอพยพ เป็นนกพงขนาดเล็กที่พบบ่อยที่สุด
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพ พบบ่อย พบในพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อประมง

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *