Posted on

Thai Name : นกปรอดหัวสีเขม่า  
Common Name : Sooty-headed Bulbul
Scientific Name : Pycnonotus aurigaster

ขนาด : 19-21 ซม.
ลักษณะ : หัวด้านบนดำมีหงอนสั้นเป็นสัน แก้มและคอเทาแกมขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทา ตะโพกขาว หางดำลายขาว ลำตัวด้านล่างเทา มีภาวะสีขนสองแบบคือ ก้นแดงหรือเหลือง บางตัวอาจเป็นสีส้ม เสียงร้อง “วิ-วี่-วี่วี่”
พฤติกรรม : มักพบหากินเป็นฝูงบริเวณที่ค่อนข้างแห้งแล้ง กระโดดจิกกินอาหารตามพุ่มไม้หรือต้นไม้โปร่งๆ
ถิ่นอาศัย : ชายป่า พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปิดโล่ง ที่ราบถึงความสูง 1,830 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก พบได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวเด็ก

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *