Posted on

Thai Name : นกตีนเทียน  
Common Name : Black-winged Stilt
Scientific Name : Himantopus himantopus

ขนาด : 35-40 ซม.
ลักษณะ : ตัวผู้ ปากสีดำบางแหลมและยาว หัวและลำตัวขาว ปีกและลำตัวด้านบนดำเข้ม ขายาวมากสีชมพูแดง บางตัวอาจมีสีดำที่หัว หน้าและท้ายทอย มีสีดำที่ท้ายทอยชัดเจน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นนกตีนเทียนพันธุ์ออสเตรเลีย แต่อาจเป็นเพียงชุดขนที่พบน้อยของนกตีนเทียนเท่านั้น ตัวเมีย ลำตัวด้านบนดำแกมน้ำตาล หัวและท้ายทอยอาจมีแถบสีเทา นกวัยอ่อน หลังและปีกน้ำตาลหรือแกมสีเทา ขาสีชมพูแกมเทา เสียงร้อง “คี้ก-คี้ก-คี้ก” ซ้ำกันหลายๆ ครั้ง
พฤติกรรม : มักพบเดินหากินเป็นฝูงไปตามที่มีน้ำแฉะๆ หรือท่วมขัง และใช้ปากจิกกินอาหารบนผิวน้ำ จิ้มลึกลงไปใต้พื้นเลน และส่ายปากไปมาในน้ำ
ถิ่นอาศัย : พื้นที่ชุ่มน้ำ ทุ่งนา นาเกลือและชายฝั่งทะเล
สถานภาพ : นกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่นและนกอพยพ พบบ่อย พบที่บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อประมงและบึงสีฐาน