Posted on

Thai Name : นกจาบฝนเสียงสวรรค์  
Common Name : Oriental Skylark 
Scientific Name : Alauda gulgula

ขนาด : 16.5-18 ซม.
ลักษณะ : ต่างจากนกจาบฝนชนิดอื่นที่ปากเรียวบางกว่า ท้ายทอยมีหอนสั้นๆ บางครั้งอาจมองไม่เห็นเนื่องจากราบไปกับหัว คิ้วกว้างสีน้ำตาลแกมเหลือง อกมีลายขีดบางๆ หนาแน่น ขอบขนปีกบินสีน้ำตาลแดงเล็กน้อย ขณะเกาะเห็นเป็นสีน้ำตาลแดงน้อยกว่านกจาบฝนอื่นๆ ขณะบินเห็นขนปีกบินสีคล้ำ ขนหางคู่นอกสีน้ำตาลแกมเหลืองอ่อน เสียงร้อง “ซิสส” หรือ “แบ่ซ แบ่ซ” หรือ “แบ่ซ เอ่ออ”
พฤติกรรม : มักตามลำพังหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ เดินหากินตามพื้นดิน
ถิ่นอาศัย : พบตามทุ่งหญ้า พื้นที่โล่งและแห้งแล้ง พื้นที่เกษตรกรรม  
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบไม่บ่อย  หรือพบบ่อยบางพื้นที่
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบไม่บ่อย พบในพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย และพื้นที่หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์