Posted on

Thai Name : นกจาบฝนปีกแดง  
Common Name : Indochinese Bushlark
Scientific Name : Mirafra erythrocephala

ขนาด : 14-15 ซม.
ลักษณะ : ลำตัวอวบหนากว่านกจาบฝนชนิดอื่นๆ ขณะบินเห็นสีน้ำตาลแดงที่ปีกชัดเจน หางสั้นและไม่มีสีขาวที่ขอบหาง หน้าและขนคลุมหูสีน้ำตาล ขอบแก้มสีเข้ม ลายที่อกเป็นจุดใหญ่สีดำเรียงกันเป็นแถวตามยาว เห็นลายที่อกและคอชัดเจนกว่านกจาบฝนชนิดอื่น เสียงร้อง “สวีต-ตี้-สวี้-วี่” แหลมใสมีทำนอง
พฤติกรรม : มักพบเกาะส่งเสียงร้องแหลมใสบนสายไฟหรือปลายกิ่งไม้โล่งๆ และชอบบินสูงขึ้นไปและกางปีกทิ้งตัวในแนวดิ่งลงมาที่พื้น เพื่อประกาศอาณาเขตและเกี้ยวพาราสีตัวเมีย ปกติเดินหากินตามทุ่งหญ้าสั้นๆ เมื่อตกใจจะบินหนีไปไม่ไกลนัก แล้วหมอบนิ่งกับพื้นรกๆ
ถิ่นอาศัย : พบตามทุ่งหญ้า พื้นที่โล่งและแห้งแล้ง พื้นที่เกษตรกรรม ในที่ราบความสูง 900 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก พบในพื้นที่อุทยานเกษตร บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อประมง

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์