Posted on

Thai Name : นกกางเขนบ้าน
Common Name : Oriental Magpie Robin
Scientific Name :  Copsychus saularis
Family : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers)

ขนาด : 19-21 ซม.
ลักษณะ : ตัวผู้  หัว อก และลำตัวด้านบนดำเป็นมันเล็กน้อย  ปีกมีแถบขาว ขอบหางคู่นอกๆ ขาว ลำตัวด้านล่างขาว ตัวเมีย  คล้ายตัวผู้ แต่หัวและอกเทาเข้ม ลำตัวด้านบนไม่เหลือบเป็นมัน เสียงร้อง แหลมสูง หวาน สามารถร้องเป็นท่วงทำนอง เสียงร้อง “แช่  แช่”
พฤติกรรม : เป็นนกที่ปรับตัวเข้ามาอาศัยร่วมกับคนได้ดี มักพบกระโดดคุ้ยเขี่ยแมลงตามพื้น และกระดกหางไปด้วยเสมอ ช่วงเช้าและเย็นชอบเกาะเด่นอยู่บนเสาโทรทัศน์หรือหลังคาบ้าน ส่งเสียงร้องเพื่อประกาศอาณาเขต และร้องเป็นท่วงทำนองได้หลายแบบ
ถิ่นอาศัย : ชุมชนและหมู่บ้าน พื้นที่เกษตรกรรม สวนผลไม้ สวนสาธารณะ ชายป่า ป่าโปร่ง ที่ราบถึงความสูง 1,830 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก พบได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวผู้

ตัวเมีย

ตัวเด็ก

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *