Posted on

นกกะเต็นแดง ที่พบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนกอพยพผ่าน มีรายงานการพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ในป่าเต็งรัง มข. โดยน้องหมอก็อป ที่เจอแล้วเรียกป้าแอดมินไปถ่ายได้ทัน ซึ่งนกน่าจะอยู่เพียงวันเดียว และมีรายงานครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผ่านกล้องดักถ่ายในงานวิจัยของน้องเดช ซึ่งตามไปหาก็ไม่เจอแล้ว

***
Thai Name : นกนกกะเต็นแดง
Common Name : Ruddy Kingfisher 
Scientific Name : Halcyon coromanda
ขนาด : 25-27 ซม.
ลักษณะ :  ลำตัวด้านบนสีชมพูแกมม่วง ท้องสีน้ำตาลแดงจางๆ ปากบนแดงสด ปากล่างสีน้ำตาลเหลือง ตะโพกขาวแซมสีฟ้าวาว เสียงร้อง แหลม สั่น “คี่ว-อ-คี่ววว”
พฤติกรรม :  นกอพยพมักพบในป่าโปร่ง ชอบเกาะซ่อนตัวหรือรอจับเหยื่อตามกิ่งไม้ต่ำๆ
ถิ่นอาศัย :    นกประจำถิ่น พบในป่าชายเลนและลำน้ำในป่าที่ราบต่ำ นกอพยพผ่าน พบในป่าหลายประเภท ถึงระดับความสูง 900 เมตร
สถานภาพ :   นกประจำถิ่น และนกอพยพผ่าน พบไม่บ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น :   นกอพยพผ่าน หายาก พบในพื้นที่ป่าเต็งรัง มข.