Posted on

นกกะเต็นน้อยสามนิ้ว ที่พบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนกอพยพผ่าน พบครั้งแรกที่คณะศึกษาศาสตร์ โดยคุณโสภัณ นกเด็กน้อยมาหล่นอยู่หน้าห้องทำงานเลยจับมารักษาให้น้ำให้อาหาร พอเด็กน้อยแข็งแรงจึงนำไปปล่อยที่ริมบ่อประมง พวกเราเลยตามไปหาจนเจอ

Thai Name : นกกะเต็นน้อยสามนิ้ว
Common Name : Oriental Dwarf Kingfisher
Scientific Name : Ceyx erithaca

ขนาด : 12.5-14 ซม.
ลักษณะ : ปากแดงสด หัว ตะโพก และหางสีชมพูแกมม่วง หน้าเหลืองส้ม ขนคลุมหูมีแถบน้ำเงินเข้มและขาว หน้าผากมีจุดน้ำเงินเข้ม หลังสีน้ำเงินเข้ม ลำตัวด้านล่างเหลืองแกมส้ม แข้งและตีนแดง
พฤติกรรม : ชอบเกาะตามกิ่งไม้ริมน้ำในระดับต่ำ โดยเฉพาะบริเวณร่มครึ้ม คอยมองหาเหยื่อตามผิวน้ำ และยังบินลงไปจับแมลงบนพื้นด้วย
ถิ่นอาศัย : ลำธารและแหล่งน้ำในป่า ความสูงไม่เกิน 900 เมตร ขณะอพยพผ่านพบตามสวนและป่าชายเลน
สถานภาพ : นกประจำถิ่น และนกอพยพผ่าน พบไม่บ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพผ่าน หายาก พบบริเวณคณะศึกษาศาสตร์และบ่อประมง 

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล

ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์ (1-3)