Posted on

Thai Name : นกกระเบื้องผา 
Common Name : Blue Rockthrush
Scientific Name : Monticola solitaries
Family : Muscicapidae (Chats, Old World Flycatchers)

ขนาด : 21-23 ซม.
ลักษณะ : ตัวผู้ ลำตัวฟ้าแกมเทา มีลายเกล็ดขาวดำกระจาย ช่วงผสมพันธุ์สีเข้มขึ้น ชนิดย่อย philippensis อกและลำตัวด้านล่างแดงแกมน้ำตาลเข้ม คล้ายนกกระเบื้องท้องแดง แต่มีลายเกล็ดที่ข้างลำตัวและรูปร่างเพรียวกว่า ตัวเมีย ขนลำตัวเทาแกมน้ำตาล มีลายเกล็ดหนาแน่นสีเนื้อสลับดำกระจาย
พฤติกรรม : มักพบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ ชอบเกาะอยู่ตามหลังคาสิ่งปลูกสร้าง ก้อนหิน ไล่จิกกินแมลงและตัวหนอนตามพื้นดิน กินผลไม้ บางครั้งพบโฉบจับแมลงกลางอากาศใกล้ๆ กับที่เกาะ ขณะเกาะจะยกตัวและกระดงหางขึ้นลงสลับกับการทำลำตัวตั้งตรง
ถิ่นอาศัย : อาศัยอยู่ตามทุ่งโล่ง ป่าโปร่ง หน้าผา พื้นที่เกษตรกรรม โขนหิน และชุมชน
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อยบางพื้นที่ และนกอพยพ พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกอพยพ พบค่อนข้างบ่อย พบได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์