Posted on

Thai Name : นกกระจิบคอดำ
Common Name : Dark-necked Tailorbird
Scientific Name : Orthotomus atrogularis
Family Cisticolidae : Cisticolas and allies

ขนาด : 10.5-12 ซม.
ลักษณะ : คล้ายนกกระจิบธรรมดา แต่ก้นเหลืองทั้งสองเพศ ตัวผู้  หน้าผากถึงท้ายทอยน้ำตาลแดง ข้างคอและอกดำแกมเทา ลำตัวด้านบนเขียวแกมเหลืองสดกว่านกกระจิบธรรมดา ตัวเมีย ข้างคอและอกไม่มีแถบดำ ก้นเหลืองน้อยกว่าตัวผู้ เสียงร้อง “วอี๊ด วอี๊ด วอี๊ด” หรือ รัว “ชิริอิด ชิริอิด ชิริอิด”
พฤติกรรม : มักพบตามลำพังหรือเป็นคู่ กระโดดหากินตามพุ่มไม้และต้นไม้ที่มีใบแน่นทึบ ไม่ค่อยอยู่นิ่ง และส่งเสียงร้องดังถี่ พร้อมทั้งกระดกหางอยู่เสมอ
ถิ่นอาศัย : ป่าดิบ ป่าโปร่ง ป่าไผ่ ชายป่า  ความสูง 1,200-2,000 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อย
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบบ่อย พบได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์