Posted on

Thai Name : นกกระจอกบ้าน  
Common Name : Eurasian Tree Sparrow
Scientific NamePasser montanus
Family : Passeridae (Old World Sparrows)

ขนาด : 14-14.5 ซม.
ลักษณะ : ทั้งสองเพศมีลักษณะ และสีสันคล้ายกัน ปากอ้วนสั้นเป็นรูปกรวย หัวค่อนข้างใหญ่ คอสั้น ปีกสั้น ปลายปีกมน หางค่อนข้างสั้น หน้าผาก กระหม่อนจนถึงท้ายทอยสีน้ำตาลเข้ม หน้าและข้างคอสีขาว ข้างหูมีแถบสีดำขนาดใหญ่ คอหอยสีดำ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลมีลายขีดสีดำและขาว ลำตัวด้านล่างสีเนื้อเทา ขาสีชมพู เสียงร้อง “ชิบ-ชิบ-ชิบ”
พฤติกรรม : สามารถปรับตัวเข้ากับคนได้ดี จึงพบอาศัยอยู่ตามชุมชน ชอบอยู่เป็นฝูงตามบ้านเรือน และลงมาหากินตามพื้นดิน กินได้ทั้งเมล็ดพืชและแมลง รวมทั้งเศษอาหาร
ถิ่นอาศัย : พื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนเมือง ที่ราบ ถึงความสูง 1,830 ม.
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก พบได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์